Recent Posts

settia

MA'RIFATUL THOGUTH

Thaghut ialah segala sesuatu bentuk aturan yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Yaitu, aturan itu sendiri, si pembuat aturan maupun pelaku aturan.

MAKNA THAGHUT MENURUT PENDAPAT ULAMA. 
- Menurut Ibnu Taimiyah, Thaghut ialah:
"Segala apa yang disembah, di abdikan selain Allah ta'ala".

- Didalam kamus Al-Munawwir:
"Segala apa yang di sembah, di abdikan selain Allah ta'ala".

- Didalam kitab Fathul Majid, Bab QS. An-Nisaa: 60, hal. 472:
"Segala sesuatu yg melewati batas ukuran yg telah ditetapkan bagi seorang hamba dlm pengabdian, ikutan dan ketaatan".

JENIS-JENIS THAGHUT. 
= Berhala, patung (Qs. Al-A'raaf, 7).
191. Apakah mereka mempersekutukan (Allah dgn) berhala2 yg tak dpt menciptakan sesuatupun? Sedangkan berhala2 itu sendiri buatan orang. 
194. Sesungguhnya berhala2 yg kamu seru selain Allah itu adalah mahluk (yg lemah) yg serupa juga dgn kamu. Maka serulah berhala2 itu lalu biarkanlah mereka memperkenan permintaanmu, jika memang kamu orang2 yg benar. 
195. Apakah berhala2 mempunyai kaki yg dgn itu ia dpt berjalan, atau mempunyai tangan yg dgn itu ia dpt memegang dgn keras'589), atau mempunyai mata yg dgn itu ia dpt melihat, atau mempunyai telinga yg dgn itu ia dpt mendengar? Katakanla: "Panggillah berhala-berhalamu yg kamu jadikan sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya (untuk mencelakakan) ku, tanpa memberi tangguh (kpd ku).

= Syetan dr jenis manusia dan jin.
"Apakah kamu tdk memperhatikan orang2 yg diberi bagian dr Al-kitab? Mereka percaya kpd jibt & thaghut'309), dan mengatakan kpd orang2 karir(musyrik), bahwa mereka itu lebih benar jalannya dr orang2 yg beriman".
(Qs. An-Nisaa:51).
____
"Dan bahwasanya ada beberapa orang laki2 diantara manusia meminta perlindungan'1524) kpd beberapa laki2 diantara jin, maka jin2 itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan".
(Qs. Al-Jin:6).

= Manusia. Contoh: Abu Jahal.
(Qs. Al-'Alaq:6).

= Pemimpin. Contoh: Fir'aun.
(Qs. Al-Fajr:10-11.
(Qs. Thaahaa:43.

= Para rahib, pendeta, ulama yang melampaui batas.
(Qs. At-Taubah:31.
(Qs. Al-Maaidah:77.

= Sistem, Undang-undang, peraturan, ideologi yang bertentangan dgn Islam.
(Qs. Al-Maaidah:44-50.
(Al-An'aam:136-139.
Contoh: Pe'eS

= Hakim (pelaksana hukum).
(Qs. An-Nisaa:60-61).

= Pemimpin selain muslim.
(Qs. Ali-'Imran:118).

BAHAYA THAGHUT.
a). Menyesatkan. Qs.An-Nisaa:60.

b). Memurtadkan. Qs.Ali-Imran:100.

c). Dikutuk Allah, dijadikan kera dan babi. Qs.Al-Maaidah:60.

d). Menggiring ke neraka. Qs.An-Nisaa:144.
Qs.Ibrahim:28-30.


SIKAP MUKMIN TERHADAP THOGHUT.
~ Wajib Ingkar/mengkufuri thoghut.
Qs.An-Nahl:36.

~ Haram mengikuti thoghut.
Qs.Al-Maaidah:57,
Qs.An-Nisaa:139-140.

~ Memerangi thoghut dan para pengikutnya.
Qs.At-Taubah:29,
Qs.Al-Anfaal:39.

~ Siksaan Allah bagi para pengikut thaghut.
Qs.Al-Baqarah:174.