Recent Posts

settia

ISLAM SEBAGAI AKHLAQ


Islam memiliki sistem akhlaq yang mampu membedakan dengan sistem moral lainnya buatan manusia. Sebab akhlaq Islam berpedoman kepada Al Qur’an, yang mengajarkan hubungan Allah sebagai khaliq kepada manusia sebagai makhluq. Akhlaq adalah tingkah laku makhluq yang diridhai oleh Khaliq. Hubungan manusia kepada Allah adalah akhlaq. Bentuk-bentuk hubungan akhlaq adalah : akhlaq kepada Allah (QS. 2 : 186), akhlaq kepada diri sendiri (QS. 2 : 44), akhlaq kepada sesama manusia (QS. 2 : 83, 31 : 17-19), akhlaq kepada alam sekitar (QS. 11 : 61, 7 : 56). Inti dari ajaran akhlaq adalah melepaskan diri dari perbuatan tercela dan menghiasi diri dengan perbuatan mulia.

Bentuk-bentuk akhlaq :

* Akhlaq kepada Allah (QS. 2 : 186)
* Akhlaq kepada diri sendiri (QS. 2 : 44)
* Akhlaq kepada sesama manusia (QS. 2 : 83, 31 : 17-19)
* Akhlaq kepada alam sekitar (QS. 11 : 61, 7 : 56)